Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Handige boeken en websites voor je afstuderen

Deze boeken en websites zijn geraadpleegd bij het schrijven van het onderdeel Afstuderen. Onderaan de pagina vind je een lijstje met boeken die je kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.   Geraadpleegde boeken Claessens, M. (2008). De springprocessie; levendige lessen in zakelijk schrijven. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.   Goosen, M. & […]

Afstuderen: Stap 1: onderzoeksmethoden

Als je je centrale vraag en je deelvragen hebt geformuleerd, ga je op zoek naar de meest geschikte onderzoeksmethode. Je kiest een onderzoekmethode die goed aansluit op de vragen. Je kunt kiezen voor kwalitatief onderzoek, voor kwantitatief onderzoek of voor een combinatie van deze twee vormen.   Kwalitatief onderzoek is subjectief. Het gaat niet om […]

Afstuderen: onderzoekscriteria

Elk onderzoek moet voldoen aan een aantal criteria om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen. Zo moet het onderzoek altijd onafhankelijk zijn en dus niet beïnvloed worden door voorkeuren en meningen. Een onderzoeker moet tevens onafhankelijk zijn en blijven tijdens het onderzoek. Daarnaast moet het onderzoek valide zijn. Zorg dat de meetinstrumenten die […]

Afstuderen: Stap 1: Deelvragen

Als je de centrale vraag hebt geformuleerd, bedenk je daarna de deelvragen. Je kunt ze afleiden uit de centrale vraag. Met iedere deelvraag  behandel je een aspect van de centrale vraag. Als je alle deelvragen hebt beantwoord, heb je als  het goed is de centrale vraag beantwoord.   Hoe kom je tot goede deelvragen? Een […]

Afstuderen: Omgaan met je stagebegeleider en opdrachtgever

In de komende maanden heb je veel contact met je afstudeerbegeleider en opdrachtgever. Iedereen begeleidt studenten natuurlijk op zijn eigen manier. Sommigen nemen veel initiatief en zijn erg betrokken, anderen zijn veel moeilijker bereikbaar. Voor een goede en vruchtbare samenwerking zijn hier een aantal do’s en don’ts:   Wat je vooral wel moet doen: Maak van […]

Afstuderen: Kennismakingsgesprek met opdrachtgever

Bij een afstudeeropdracht zijn een aantal betrokkenen: in de eerste plaats natuurlijk jijzelf, daarnaast de begeleider van je opleiding en als laatste de opdrachtgever voor wie jij het onderzoek uitvoert. In sommige gevallen krijg je een opdrachtgever vanuit de opleiding toegewezen, maar vaak zul je zelf op zoek moeten gaan naar een uitdagende opdracht en […]

Afstuderen: Planning

Succesvol afstuderen hangt voor een groot deel af van een goede planning. Je hebt waarschijnlijk een aantal deadlines van de opleiding gekregen en het is aan jou om ervoor te zorgen dat je de tussenrapportages op tijd inlevert. Hoe doe je dat? Zorg voor een reële planning voor het hele afstudeertraject en maak een (beknopte) […]

Afstuderen: Motivatie

Selecteer je taken Soms loopt het onderzoek wat minder soepel dan je had gehoopt en kost het je moeite om je te motiveren aan je scriptie te werken. Dan helpt het als je onderscheid maakt tussen verschillende soorten activiteiten. Soms ben je erg geconcentreerd en kun je aan ingewikkelde taken werken. Soms ben je niet […]

Afstuderen: Omgaan met tegenslagen

Tijdens het schrijven van je scriptie kun je te maken krijgen met verschillende problemen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende problemen en hoe je ermee om kunt gaan.   Writer’s block Lukt het je niet om aan het schrijven te beginnen of om ermee door te gaan? Dan heb je te maken met […]

Afstuderen Stap 4: Feedback vragen

Als schrijver is het lastig om kritisch naar je eigen tekst te kijken; zeker als je langere tijd met je onderzoek bezig bent en je je verdiept hebt in het onderwerp. Voor jou zijn sommige stappen dan logisch en lijkt het niet nodig om bepaalde zaken toe te lichten, maar voor de lezer kan wat […]