Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Stijltips

Maak gebruik van de onderstaande tips voor een zakelijke, heldere stijl: Schrijf aantrekkelijk Gebruik concrete woorden, voorbeelden en varieer in zinsbouw en -lengte. Houd de vaart erin Schrijf in de actieve vorm en gebruik veel werkwoorden. Doe niet moeilijk als het makkelijk kan Formuleer positief en bondig. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort Zorg […]

Oefening aantrekkelijk formuleren

Herformuleer de onderstaande zinnen zodat ze aantrekkelijker worden.   1. Jouw gedrag is onbehoorlijk.   2. Zij is snel in haar reactie.   3. Het wordt groter.   4. Wij zullen maatregelen nemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.   Klik hier voor de antwoorden.

Gebruik beeldende werkwoorden

Beeldende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij je je direct iets kunt voorstellen, waarbij je een beeld ziet. Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn. Vergelijk:   Abstracte werkwoorden Beeldende werkwoorden Het weer wordt beter.  Het klaart op.  Het waterpeil wordt steeds hoger.  Het waterpeil stijgt.  Hij kreeg een koninklijke onderscheiding van de […]

Concretiseer

Een goed geschreven tekst bestaat niet alleen uit achter elkaar geplakte mededelingen. Vaak zul je een zin nader moeten verklaren of uitwerken, zodat de lezer concreter voor ogen krijgt wat je precies bedoelt. Wanneer je je lezer op die manier helpt, hoeft die niet zich niet steeds af te vragen, wat je eigenlijk precies bedoelt. […]

Wissel zinsbouw, zinstype en zinslengte af

Vergelijk de onderstaande fragmenten:   De kandidaten worden door ons beoordeeld. Dit gebeurt op systematische wijze. Beoordeling vereist een stabiele waarneming. Hiervoor zijn ervaring en training noodzakelijk. Er zijn enkele beoordelaars aanwezig. Zij observeren op verschillende momenten. Zij moeten altijd uitwisselbaar zijn.   De kandidaten worden door ons op systematische wijze beoordeeld. Beoordeling vereist een […]

Schrijf aantrekkelijk

Je teksten worden aantrekkelijker als je aandacht hebt voor de volgende zaken:   Wissel zinsbouw, zinstype en zinslengte af Wees zo concreet mogelijk Gebruik beeldende werkwoorden

Oefening Wees consequent

Herschrijf de onderstaande zin zo, dat de inconsequentie eruit verdwijnt.   1. Het reclamebureau zal aan de volgende eisen moeten voldoen: creatief goed zijn; kennis van branche/bedrijf; steun geven; redelijke prijzen. Ga naar het antwoord.

Wees zorgvuldig

Als je geen slordige indruk wilt maken, let dan op de volgende zaken:   Personificaties   Let erop dat je zaken of dingen niet opvoert als personen die kunnen handelen. Dat gebeurt nogal eens bij het beschrijven van de werkwijze, zoals je ziet in het onderstaande voorbeeld. Deze scriptie wil een beoordeling geven van de […]

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort

Het is lastig om zinnen te lezen waarin informatie die bij elkaar hoort, ver uit elkaar staat. Tegen de tijd dat je bij het aanvullende deel van de zin bent gekomen, ben je misschien de weg kwijt in de zin. Vergelijk de onderstaande zinnen.   Deze tegenargumenten houden namelijk onder andere in, dat men meent, […]

Geef opsommingen dezelfde vorm

Lees de onderstaande voorbeeldzin:   Ter voorbereiding op de de installatie van het nieuwe programma moeten: een lijst met keywords worden samengesteld; voorbeeldprogramma’s worden bedacht; toetsingsmateriaal omgezet worden; voor de opleidingsduur is per persoon een pc nodig.   De zin is ongrammaticaal. Dat komt omdat sommige onderdelen niet goed bij de basiszin aansluiten: ter voorbereiding […]