Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Doe niet moeilijk als het makkelijk kan

Vermijd opeenstapeling van ontkenningen   Als je de onderstaande zinnen leest, moet je even nadenken wat er nu wel en niet het geval is.   Het was in de middeleeuwen niet ongewoon om geen opleiding te hebben gevolgd als je chirurgijn werd. De partijleiding ontkent dat het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn portefeuille ter […]

Zet de kern voorop

De kern van een zin bevat de belangrijkste informatie. Vergelijk:   Vanwege de grote verliezen – duizenden soldaten lieten hun leven in de barre Russische winter – en de naderende geallieerde troepen die al tot in Noord-Frankrijk waren opgerukt, besloten de Duitsers zich terug te trekken van het oostfront.   De Duitsers besloten zich terug […]

Houd zinnen kort

Het aldus verkregen bedrag zal worden terugbetaald in 25 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt een jaar na beëindiging der planperiode, waarbij over de niet terugbetaalde bedragen, te rekenen vanaf het tijdstip van de beëindiging der planperiode, een alsdan tussen partijen vast te stellen rente wordt vergoed, welke zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan die, […]

Vermijd te veel voorzetsels

Wanneer je graag de voorzetselstijl hanteert, haal je de vaart uit je zinnen. Dat komt omdat je automatisch meer naamwoorden dan werkwoorden moet gebruiken bij voorzetsels. Ook naamwoorden halen de vaart uit de tekst. Vergelijk:   Algemeen wordt aangenomen dat de overheid zorgdraagt voor de verbetering van de kwaliteit van het water in rivieren, sloten […]

Gebruik waar mogelijk actieve zinnen

Omdat je in de teksten die je tijdens je opleiding schrijft, vaak geen ‘ik’ of ‘wij’ mag gebruiken, bevatten deze teksten veel passieve zinnen. Vergelijk:   Actief Ik behandel in hoofdstuk 4 de opkomst van de Hanzesteden.   Passief In hoofdstuk 4 wordt de opkomst van de Hanzesteden behandeld.   De passief is handig om te […]

Houd de vaart erin!

De onderstaande adviezen zorgen ervoor dat je tekst vlot wegleest.   Liever werkwoorden dan naamwoorden. Gebruik waar mogelijk actieve zinnen. Vermijd te veel voorzetsels. Houd zinnen kort. Zet de kern voorop.   Doe de oefening Vaart in je zinnen.

Antwoorden bij Tien onprettige stijlkeuzes

Waarom is iets een onprettige stijlkeuze? 1. Naamwoordstijl Inmiddels is het inzicht ontstaan dat voedselhulp ook op langere termijn noodzakelijk zal zijn voor de ondersteuning van de inspanningen van de ontwikkelingslanden ter verhoging van de eigen voedselproductie.   Deze zin is geschreven in de naamwoordstijl. Een aantal werkwoorden is vervangen door naamwoorden, en dat haalt de vaart uit […]

Top Tien Onprettige stijlkeuzes

Lezers vinden de onderstaande zinnen vaak niet prettig om te lezen. Kun je benoemen waardoor dat komt? Onderaan de pagina kun je doorklikken voor meer uitleg.   Inmiddels is het inzicht ontstaan dat voedselhulp ook op langere termijn noodzakelijk zal zijn voor de ondersteuning van de inspanningen van de ontwikkelingslanden ter verhoging van de eigen voedselproductie.   […]