Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Gebruik zoveel mogelijk dezelfde tijd

Denk er vooraf over na in welke tijd je je tekst gaat schrijven. De tegenwoordige tijd, de onvoltooid verleden tijd en de voltooid tegenwoordige tijd zijn de meest gebruikte tijden in een tekst of verslag. De onvoltooid en voltooid tegenwoordige tijd worden vaak naast elkaar gebruikt zonder problemen.   Don Quichote trok rond op zoek […]

Voorkom stijlbreuk

Lees de onderstaande zin: Een van de weinige zaken waar economen het over eens zijn, is dat evenwicht op de markt ‘goed’ is. Bij een evenwicht van vraag en aanbod wordt immers een prijs bereikt waarbij zo veel mogelijk partijen hun zin krijgen. Hele volksstammen economen van verschillende stromingen worden om deze reden opgeleid met […]

Wees consequent

Met de volgende adviezen kun je een aantal storende inconsequenties in je tekst vermijden.   Voorkom stijlbreuk Gebruik zoveel mogelijk dezelfde tijd Geef opsommingen dezelfde vorm   Ga naar de oefening.  

Duidelijke verbanden

Lees de onderstaande fragmenten:   Bij een gecompliceerde breuk is de huid beschadigd. Het gebroken bot is zichtbaar. Het kan ontstoken raken. Fracturen die door ziekte worden veroorzaakt (door osteoporose, een tumor of cyste) heten pathologische fracturen. Het bot is verzwakt. Het breekt gemakkelijker!   Bij een gecompliceerde breuk is de huid beschadigd, zodat het […]

Ambigue zinnen

Lees de onderstaande zin:   De commissie heeft de duistere praktijken van hooggeplaatste personen onder leiding van de minister van Justitie onderzocht.   Betekent deze zin dat de minister van Justitie duistere praktijken leidde? Of dat de commissie onder leiding van de minister van Justitie stond? Door de huidige formulering van de zin zijn beide […]

Te veel hulpwerkwoorden

Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden als moeten, willen, kunnen en laten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld als je schrijft over de toekomst, of om aan te geven dat iets onzeker is.   Om te kunnen laten zien hoeveel inkomsten tolrijden de staat zou kunnen opleveren, moeten de cijfers eerst gecorrigeerd worden met de laatste metingen.   In deze zin […]

Vaag/wollig taalgebruik

  Lees de onderstaande zin: Gezien de complexiteit van het gezondheidszorggebeuren is het belangrijk positief te staan tegenover investeringen met een zekere toekomstdimensie.   De schuingedrukte woorden zijn woorden die je eigenlijk gewoon kunt schrappen omdat ze niets toevoegen, of beter kunt vervangen door een duidelijker alternatief. Vergelijk met de onderstaande herschrijving.   Omdat de […]

Oefening Zinnen met vaart

Formuleer de onderstaande zinnen zo, dat de vaart er weer in komt.   Dat het voorstel niet aangenomen zou worden door de Baltische staten en dat er veel kritiek op zou komen van de andere EU-lidstaten die al eerder bij de kwestie waren betrokken, omdat er veel weerstand bestond onder diverse bevolkingsgroepen, had men dus reeds lang […]

Vage verwijzingen

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen […]

Voorkom onduidelijkheid

De onderstaande adviezen zorgen ervoor, dat je tekst helder is voor de lezer.   Vermijd vage verwijzingen Vermijd vaag, wollig taalgebruik Vermijd te veel hulpwerkwoorden Vermijd ambigue zinnen Zorg voor duidelijke verbanden