Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Subjectief woordgebruik

Woorden hebben vaak een ‘kleur’, dat wil zeggen: ze hebben een positieve of negatieve waarde. De mening van de schrijver komt in de keus van zo’n woord duidelijk naar voren. Vergelijk bijvoorbeeld de onderstaande woordparen:   vrijheidsstrijder – terrorist informatie – propaganda zorgvuldig – pietluttig   De groene woorden hebben een andere, neutralere waarde dan […]

Populair woordgebruik

Dat je in zakelijke en academische teksten geen ‘modewoorden’ als: vet, cool, gaaf, super, wreed moet gebruiken, is de meeste schrijvers wel bekend. Daarnaast zijn er veel uitdrukkingen en woorden uit de spreektaal, die je ook beter kunt vermijden. Dat zijn bijvoorbeeld uitdrukkingen als:   ik zie het niet zitten dat gaf een hoop problemen […]

Gekleurd woordgebruik

Zorg ervoor dat je zo neutraal mogelijk formuleert. Let daarom op de volgende zaken:   Vermijd populaire woorden: niet een gaaf voorbeeld, maar een goed voorbeeld, Gebruik neutrale woorden: niet arbeider, maar werknemer Vermijd persoonlijk taalgebruik: niet ik leg uit, maar hier wordt uitgelegd

Archaïsch woordgebruik

Er is een aantal woorden dat je in de spreektaal niet meer gebruikt, zoals: wier thans reeds blijkens Als je zulke woorden in je teksten gebruikt, maakt dat een ouderwetse (archaïsche) en te formele indruk. Gebruik ze daarom liever niet.   Ga naar de oefening om na te gaan of je eigentijdse varianten kent van […]

Tips voor een goed woordgebruik

Gebruik hedendaagse woorden Thans worden de geconstateerde verschillen waargenomen welke reeds eerder werden beschreven. Nu worden de geconstateerde verschillen waargenomen die al eerder werden beschreven.   Gebruik neutrale woorden De patiënt begon na afloop van het interview ineens keihard te janken. De patiënt huilde na afloop van het interview.   Gebruik concrete woorden Wat bepaalde […]

Antwoorden oefening Archaïsch woordgebruik

Graag ontvang ik uw brochure over deze reizen. Toch zijn wij van plan de onlangs ontvangen brief van u hiermee als niet geschreven te beschouwen. Voordat u de resultaten die nu in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u hierover contact met onze afdeling op te nemen en ons een kopie van de resultaten te sturen. […]

Oefening archaïsch woordgebruik

Kun je de woorden die vetgedrukt staan, vervangen door een eigentijds woord? Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen. Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet geschreven te beschouwen. Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact met onze afdeling op te nemen alsmede […]

Oefeningen woordgebruik

Hieronder vind je allerlei oefeningen om je woordgebruik te verbeteren.   Archaïsch woordgebruik: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden? Voorzetseluitdrukkingen: door welke voorzetsels kun je woorden als ‘in het kader van’ vervangen? Vaag woordgebruik: herken je vage woorden en hoe maak je ze concreter? Vreemde woorden: ken je de betekenis van moeilijke woorden? […]

Woordenboeken

Zoek je de juiste betekenis van een woord of spreekwoord? Of wil je een synoniem gebruiken? Gebruik dan een woordenboek. Woordenboeken verschillen sterk in omvang en prijs. De Grote Van Dale kost bijvoorbeeld 179 euro, het Prisma pocketwoordenboek Nederlands nog geen tientje.   Een woordenboek aanschaffen Waarop moet je letten bij de aanschaf van een woordenboek? de […]

Oefening woordenboekgebruik

In de volgende zinnen zijn fouten gemaakt met woorden: soms wordt een verkeerd woord gebruikt, soms een verkeerde woordcombinatie en soms een verkeerde woordvorm. In elke zin zit een fout. Wat is de fout? Probeer die te vinden voordat je de juiste antwoorden bekijkt. Het debat over het Groene boekje is de laatste tijd weer […]