Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Barbarismen

In onze taal gebruiken we regelmatig woorden uit andere talen: computer, trottoir, überhaupt, kroepoek om er maar eens een paar te noemen. Voor deze zogenaamde ‘ontleningen’ hebben we vaak geen goede Nederlandse vertaling, of een vertaling die minder duidelijk aangeeft wat je precies bedoelt. Het gebruik van buitenlandse woorden kan dus heel handig zijn. Soms […]

Contaminaties

Wanneer je (delen van) woorden of uitdrukkingen door elkaar haalt, heet dat een contaminatie. Veelgemaakte fouten zijn:   Dat kost duur. (Dat kost veel geld + Dat is duur). Ik zal je vanavond optelefoneren. (opbellen + telefoneren). Ik zal je bij mijn baas aanrecommanderen. (aanbevelen + recommanderen)   Oefening contaminaties herkennen Bekijk de volgende voorbeelden. […]

Vaste combinaties

Woordcombinaties   Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden, bijvoorbeeld:   hulp bieden aan, aandacht besteden aan, een gesprek voeren, etc.   Soms gaat het om een vaste prepositie: denken aan, ingaan op etc. Soms gaat het om een combinatie van een substantief met een werkwoord: een gesprek voeren, een verzoek indienen. Soms om allebei: aandacht […]

Correct woordgebruik

Zorg ervoor dat je woorden en uitdrukkingen zorgvuldig gebruikt. Let daarbij op het volgende:   Zorg voor de juiste woordcombinatie: onderzoek doen naar, niet: onderzoek doen in Zorg ervoor dat je woorden op de juiste manier gebruikt: opbellen, niet: optelefoneren Vermijd vage verwijswoorden: De jongen zag zijn vader in de rechtszaal, maar: De vader weigerde een woord […]

Afkortingen

In het dagelijkse taalgebruik maken we veel gebruik van afkortingen: cv, wc, tv, de NS, het DB. Daar is op zich niets tegen, sterker nog: in sommige gevallen zou je het vreemd of storend vinden als de volledige term werd gebruikt. Niemand zal wc uitspreken als watercloset.   Toch is het belangrijk om afkortingen niet […]

Vage woorden

Bekijk de onderstaande zin:   Tot op zekere hoogte kan ik met veel van uw opmerkingen ten dele instemmen. Ik ben het voornamelijk met u eens wanneer u bijna alle tegenvoordelen die toch getuigen van enig inzicht in de materie minder ter zake doende acht. Immers in min of meer beperkte mate zullen vaak argumenten […]

Lege woorden

Vergelijk de onderstaande zinnen:   Ook het element van de loonkosten moet worden betrokken in een discussie over de inkomenspositie van de werknemers   Ook de loonkosten moeten worden betrokken in een discussie over de inkomens van de werknemers.   In de eerste zin hebben de woorden het element van en positie geen betekenis. Je […]

Voorzetseluitdrukkingen

Voorzetseluitdrukkingen als met betrekking tot, in het kader van, ten aanzien van zijn omslachtige, vage formuleringen die je beter kunt vervangen door één concreet voorzetsel als over, voor, door, met etcetera. Die voorzetsels geven duidelijker aan wat je precies bedoelt.   Ga naar de Oefening.  

Vaag woordgebruik

Kies woorden die direct duidelijk maken wat je precies bedoelt. Let daarbij op de volgende zaken:   Vermijd lange voorzetseluitdrukkingen. Wel: de voorstellen voor een nieuwe CAO.  Niet: de voorstellen met betrekking tot een nieuwe CAO. Vermijd woorden die geen betekenis hebben. Wel: we hebben een voorkeur voor nieuwbouw. Niet: we hebben een zekere voorkeur voor […]

Persoonlijk taalgebruik

Schrijvers die nog niet bedreven zijn in het schrijven van zakelijke en academische teksten hebben de neiging onderstaande formuleringen te gebruiken: Ik wil in deze scriptie graag de vraag beantwoorden……………….. We gaan daarom eens kijken welke oplossingen er zoal worden beschreven. Je zult je misschien afvragen hoe het komt dat………. U krijgt in deze scriptie […]