Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Test Hoofdletter of niet?

Onscheidbare werkwoorden als voltooid deelwoord: gestofzuigd, stofgezuigd of stofgezogen?

Is het gestofzuigd, stofgezuigd of stofgezogen?   Het juiste antwoord is ‘gestofzuigd’. De verleden tijd is ‘hij stofzuigde’en het voltooid deelwoord is: ‘gestofzuigd’. ‘Stofzuigen’ is een zogenaamd onscheidbaar samengesteld werkwoord. Dit betekent dat de delen ‘stof’ en ‘zuigen’ niet uit elkaar gehaald mogen worden. Het is dus niet: ‘ik zuig stof’, maar ‘ik stofzuig’. En […]

Meer lezen over spelling

Handige boeken en sites over spelling en interpunctie: Burger, P. en J. de Jong (1997), Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Den Haag: Sdu Uitgevers. Eijk, I. van (2000), De beste taaltips. Een selectie uit het handboek Taaltips. Alphen aan den Rijn: Samson. Hogen, R. van, en Rietstap, E. (2007) Basisvaardigheden Taal. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Hogeweg, R. (2003) Dat d/t gedoe. Groningen/Houten: […]

Spellingstoetsen

Overzicht van de verschillende spellingstoetsen: werkwoorden zelfstandig en bijvoeglijk naamwoorden: Lastige spellingskwesties deel 1 zelfstandig en bijvoeglijk naamwoorden: Lastige spellingskwesties deel 2 Of kijk bij het Overzicht taaltoetsen voor alle toetsen van Taalwinkel.

Hoofdletters

Gebruik hoofdletters aan het begin van een zin en het begin van een naam. Spel ook afkortingen die zijn afgeleid van een naam met een of meerdere hoofdletters. Er zijn vier soorten critici. De NMa ziet toe op eerlijke concurrentie in alle sectoren van de Nederlandse economie.   Hoofdlettergebruik op zinsniveau Meestal begin je een […]

Spelling van bijvoeglijk naamwoorden

Een bijvoeglijk naamwoord geeft nadere informatie over het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Deze specificatie kan een eigenschap zijn of een toestand.   De lange student past nauwelijks in de collegebank.   Het versleten boek bracht toch nog € 10,- op.   Problemen met de bijvoeglijke naamwoorden doen zich voor bij:   toevoeging van […]

Spelling van zelfstandig naamwoorden

Een zelfstandig naamwoord is een woord dat zelfstandig gebruikt kan worden, meestal een enkelvoud en meervoud kent en gecombineerd kan worden met een lidwoord.   Heao’ers met enige marketingervaring zijn gewild op de arbeidsmarkt.   Problemen met de spelling van zelfstandig naamwoorden doen zich vooral voor bij:   meervoudsvorming: Schrijf je zeën of zeeën? En […]

Werkwoordspelling: Engelse werkwoorden

Voor de Engelse werkwoorden die in het Nederlands gebruikt worden, gelden dezelfde regels. Let er wel op dat de stam van deze werkwoorden kan eindigen op de letters x, sh en c die in klank overeenkomen met de harde ‘s‘ in ‘t kofschip. Zij downloadt het nieuwste nummer van Jan Smit. Huntelaar scoorde het winnende doelpunt. Doe toch niet zo gestrest. Hij faxte de brief direct. Let bij […]

Werkwoordspelling: verleden tijd en voltooid deelwoord

Stel bij het vervoegen van de verleden tijd en het voltooid deelwoord vast of je te maken hebt met een onregelmatig of regelmatig werkwoord. Onregelmatige werkwoorden Bij onregelmatige werkwoorden verandert de ik-vorm als je het werkwoord in de verleden tijd zet. Je kunt de verleden tijd alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet of […]

Werkwoordspelling: tegenwoordige tijd

Voor de vervoeging van de persoonsvorm enkelvoud neem je de ik-vorm als uitgangspunt. De persoonsvorm meervoud is gelijk aan het volledige werkwoord (de infinitief). Onderwerp Persoonsvorm Voorbeeld ik ik-vorm ik vind jij/u ik-vorm + t maar: ik-vorm als ‘jij’ na de persoonsvorm komt jij vindt vind jij? maar: vindt u hij/zij/het ik-vorm + t hij vindt wij […]