Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Zet de punt op tijd

  Wie niet goed weet wanneer de ene zin ophoudt en de volgende begint, maakt de onderstaande soort fouten: ZIN 1 Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan, de laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. ZIN 2 Veel Nederlandse gemeentes worstelen met een duidelijke toekomstvisie voor de stedenbouwkundige […]

Overzicht leestekens

Hieronder staat een overzicht van de leestekens die op Taalwinkel behandeld worden: Punt Komma Vraagteken Uitroepteken Haakjes Puntkomma Dubbele punt Aanhalingstekens Gedachtepuntjes Aandachtstreepje Weglatingsstreepje   Of kijk bij de Top Tien interpunctiefouten. Wil je meer weten over leestekens, kijk dan op Informatie over interpunctie.

Haakjes

Deze (   ) haakjes gebruik je om: extra informatie te geven; De meeste grote Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje) keurden het voorstel goed. naar literatuur te verwijzen; Deze resultaten komen niet overeen met eerdere bevindingen (Gevert, 2009; De Rooij 2010). een extra mogelijkheid aan te geven; U kunt zich het beste richten tot […]

Punt

Een punt geeft het einde van de zin aan. Wanneer je de zin hardop voorleest, hoor je meestal waar die eindigt en de volgende zin begint. Door email, sms en chat is een groot deel van de communicatie informeler geworden en zie je dat veel schrijvers slordig omgaan met punten. Zinnen lopen dan eindeloos door. Bijvoorbeeld:   Met alleen zo’n zwart gat redden […]

Vraagteken

Zet een vraagteken na een vraag of verzoek. Welke producten uit ons assortiment spreken u aan? Ook als je geen antwoord verwacht, gebruik  je een vraagteken, bijvoorbeeld bij een retorische vraag. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bij een indirecte vraag gebruik je geen vraagteken. De nieuwe onderwijzeres vroeg hoeveel kinderen zij volgend jaar […]

Uitroepteken

Met een uitroepteken druk je emotie uit. Het is geen neutraal leesteken dus gebruik uitroeptekens alleen in je persoonlijke communicatie of in PR- of reclameboodschappen, zoals: Bestel de iPhone! Echt leuk om elkaar weer te zien! Gebruik geen uitroeptekens in niet-commerciële teksten als beleidsteksten, journalistieke teksten en scripties of verslagen. Dat maakt een schreeuwerige indruk. […]

Puntkomma

Je gebruikt een puntkomma om aan te geven dat twee zinnen inhoudelijk nauw met elkaar samenhangen en je eigenlijk twijfelt tussen het gebruik van een komma of een punt op deze plek, vandaar de naam. Meestal vind je dat een punt de informatie in de twee zinnen te veel scheidt, en dat een gewone komma te […]

Informatie over interpunctie

Uitgebreide informatie over het gebruik van leestekens kun je vinden in: Horst, P.J. van der (1997), Leestekenwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers. In de volgende boeken staan ook tips en informatie over het gebruik van leestekens. Burger, P. en J. de Jong (1997), Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Den Haag: Sdu Uitgevers. Eijk, I. van (2000), […]

Dubbele punt

Gebruik een dubbele punt om een opsomming, verklaring, toelichting of omschrijving aan te kondigen, of een citaat in te leiden. De tekst na de dubbele punt begint meestal met een kleine letter. Het boek belicht de volgende aspecten van intellectueel eigendom: auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en databankenrecht. Voor een kamermeisje […]

Komma

Veel schrijvers worstelen ermee: wanneer zet je nou een komma en wanneer niet? Dat komt omdat er geen vaststaande voorschriften zijn voor het juiste gebruik van de komma. Een advies dat je vaak hoort, is : plaats een komma als je bij hardop lezen een kleine pauze hoort. Die regel is niet voor iedereen makkelijk […]