Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Chronologisch indelingsprincipe

Dit principe gebruik je wanneer de chronologie, de opeenvolging in de tijd van gebeurtenissen, het antwoord op de centrale vraag of een deelvraag vormt. Je schrijft bijvoorbeeld een scriptie over het al dan niet afschaffen van de landbouwsubsidies. In een hoofdstuk wil je de voorgeschiedenis beschrijven. Je kunt voor de volgende indeling van paragrafen kiezen: […]

Ordenen van informatie

Denk bij het gedetailleerder invullen van het tekstschema goed na over de volgorde waarin en de manier waarop je de informatie wilt aanbieden. Vaak zit er al een logica in je materiaal. Gebruik die logica en werk: van algemeen naar detail; van oorzaak naar gevolg/resultaat; van theorie naar praktijk/voorbeeld; van probleem naar oplossing; van vroeger […]

Veelvoorkomende fouten bij het opstellen van het tekstschema

Het antwoord op de centrale vraag wordt niet duidelijk uit het schema Centrale vraag: Is er een toenemende ontkerkelijking in Nederland? 1  Inleiding 2  Geloof door de eeuwen heen 3  Katholicisme versus protestantisme 4  Nieuwe levensbeschouwingen 5  Conclusie   Uit dit tekstschema wordt niet duidelijk hoe de vraag wordt beantwoord of Nederland steeds meer ontkerkelijkt. Er […]

Tekstschema bij een adviserende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een adviserende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en verklarende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s. Centrale vraag  Wat moet worden gedaan in verband met X?     Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Verklaring van X (eventueel) Oordeel over X (informerend/betogend) Inventarisatie van mogelijke oplossingen/maatregelen Y, Z etc (informatief) Beoordeling van oplossingen/maatregelen […]

Tekstschema of bouwplan bij een beoordelende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een beoordelende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s.   Centrale vraag Wat is het oordeel over X?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Normen voor beoordeling van X (informerend/betogend) Beoordeling van X op basis van argumentatie Conclusie   Voorbeeld Centrale vraag: Is er in […]

Tekstschema of bouwplan bij een verklarende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een verklarende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s.   Centrale vraag Waarom/waardoor is X zo? Hoe komt het dat X het geval is?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X Overige hoofdstukken met daarin verklaring van X door derden (auteurs/onderzoekers) volgens chronologische, geografische of thematische […]

Tekstschema of bouwplan bij een beschrijvende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een beschrijvende centrale vraag. Voor verklarende, beoordelende en adviserende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s. Centrale vraag Wat is het geval met betrekking tot X? Wat is X?   Tekstschema Inleiding Beschrijving van X volgens chronologische, geografische of thematische indeling. Samenvatting   Voorbeeld Centrale vraag Wat was de oorspronkelijke […]

Het tekstschema of bouwplan

Een tekstschema is een voorlopige indeling van je tekst. Je kunt een tekstschema maken in een boomstructuur of in een kolommenschema. Je geeft in het schema aan welke onderwerpen bij elkaar horen en in welke volgorde je ze wilt behandelen. Het tekstschema helpt je overzicht te houden over je tekst: de kans is kleiner dat […]

Structureren

Na de voorbereidende fase, waarin je het onderwerp van je tekst duidelijk hebt afgebakend in de centrale vraag, begin je met het structureren van de tekst. De onderstaande stappen kun je achtereenvolgens zetten: Maak een tekstschema dat aansluit op je centrale vraag Orden de verzamelde informatie op een logische manier Bepaal welke informatie in welk […]