Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Beoordelen aanvaardbaarheid argumentatie

Een argumentatiestructuur is een handig hulpmiddel om de aanvaardbaarheid van jouw argumentatie te beoordelen. Waar let je op bij de beoordeling van argumentatie?

  • Controleer of argumenten inhoudelijk correct zijn.
  • Beoordeel of argumenten inhoudelijk voldoende zijn uitgewerkt.
  • Ga na of de argumenten daadwerkelijk het standpunt ondersteunen.

 

Voorbeelden beoordelen aanvaardbaarheid

Is de argumentatie inhoudelijk correct?

Nederland is te vol, want er wonen dertig miljoen mensen.
Nederland is te vol, want er wonen ruim zeventien miljoen mensen.

In dit voorbeeld is de eerste uitspraak natuurlijk evident fout maar lang niet altijd is duidelijk dat opgevoerde feiten en cijfers niet kloppen. Controleer bij twijfel daarom cijfers en feiten die je zelf gebruikt en/of die je uit teksten van anderen gebruikt in betrouwbare bronnen.

 

Is de argumentatie inhoudelijk voldoende uitgewerkt?

Het is zeer aannemelijk dat het Zelfportret met ringkraag in het Mauritshuis niet van Rembrandts hand is, omdat de stijl afwijkt van zijn andere werk.
Het is zeer aannemelijk dat het Zelfportret met ringkraag in het Mauritshuis niet van Rembrandts hand is, omdat de stijl afwijkt van zijn andere werk. Zo is het lichtaccent in de iris laag gepositioneerd, zijn de ogen van de geportretteerde te dicht bij elkaar geplaatst en is de overgang tussen ooglid en schaduw te abrupt.

Wanneer je beoordeelt of een argumentatie voldoende is uitgewerkt, let dan vooral op de sterkte van de argumenten. Het gaat met andere woorden meer om de kwaliteit van de argumenten dan om de kwantiteit.

 

Ondersteunen de argumenten het standpunt?

De proefpersoon heeft mogelijk diabetes. Ze geeft aan dol op suiker te zijn.
De proefpersoon heeft mogelijk diabetes. De bloedsuikerwaarden wijzen daarop.

In de eerste redenering leidt het argument dat iemand dol op suiker is niet automatisch tot de conclusie dat ze daarom mogelijk diabetes heeft. Het argument dat de bloedsuikerwaarden ondersteunt de uitspraak dat iemand mogelijk diabetes heeft, veel beter.

Hierna volgt de laatste stap van het argumentatieproces: het uitwerken van de argumentatiestructuur