Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Antwoorden oefening Academische woorden

1  Het formatteren van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.

Woord verkeerd gekozen. Je formatteert een harde schijf. Alternatief: formeren/samenstellen

 

2  Het is een prachtige film: je wordt steeds geconfronteerd met verrassende plotwendingen.

Te veel willen zeggen met een niet bestaand woord. Je wordt steeds geconfronteerd met verrassende wendingen. Of: de plot is verrassend.

 

3  Is het mogelijk racisme af te bakenen voor mijn werkstuk?

Je kunt een gebied afbakenen, leerstof afbakenen.  Alternatief: Is het onderwerp racisme af te bakenen?

 

4  Veel mensen die tijdens de periode van de verzuiling op een confessionele partij stemden, de traditionele achterban, zijn vergrijsd.

Vergrijzen betekent grijs worden.  We zeggen echter niet dat mensen vergrijzen, maar een maatschappij of land vergrijst.

 

5  In zijn boek laat Winston zien dat religieuze overtuigingen conform kunnen gaan met wetenschappelijke kennis.

Conform gebruiken we in (formele) combinaties zoals hij handelde conform de eisen. Alternatief: samengaan met. 

 

6  De tegenstanders bepleiten dat het geen nut heeft om regels voor de spelling iedere tien jaar opnieuw te veranderen.

Bepleiten betekent pleiten voor een zaak. De rest van de zin is geen zaak maar een mening. De tegenstanders vinden dat het geen nut heeft om de regels van de spelling iedere tien jaar te veranderen.

 

7  Het invoeren van de Chinese taal als keuzevak binnen het VWO is een moeilijk nastreefbaar project.

Een project is wel of niet waard om nagestreefd te worden. Misschien is het een moeilijk realiseerbaar project.