Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Antwoord oefening Vage woorden

1. In heel veel landen In welke landen precies? bijvoorbeeld: alle landen van Afrika hebben

de meeste Hoeveel precies? bijvoorbeeld 80% van inwoners nog geen elektriciteit en stromend

water in hun woning.

 

2. De komende jaren Welke jaren precies? bijvoorbeeld: de komende vijf jaar wil de

gemeente een ruim budget Hoeveel is ruim? bijvoorbeeld: 3 ton beschikbaar stellen

voor de renovatie van oude kerken.

 

3. Het merendeel Hoeveel is exact het merendeel? bijvoorbeeld: 70% van de respondenten

was het met alle stellingen eens.

 

4. Een houten huis is meestal goedkoper Hoeveel geld is dat precies? bijvoorbeeld: 20% dan

een stenen.

 

5. In bepaalde In welke precies? bijvoorbeeld In de regio’s in het noordoosten regio’s

heerst al jarenlang Hoe lang is jarenlang? bijvoorbeeld: meer dan 30 jaar een burgeroorlog.

 

6. In een ver verleden Hoe lang geleden? bijvoorbeeld: rond 2000 voor Christus trokken er

door nomaden door ons land.

 

7. Dat zou wel eens een tijd Hoe lang is dat? bijvoorbeeld: een jaar of twee kunnen duren.