Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Aanhalingstekens

Enkele aanhalingstekens  ‘ …’

Je gebruikt enkele aanhalingstekens:

 • om een enkel woord te citeren;
  Wanneer een rechtspersoon wordt opgericht – bijvoorbeeld een BV – dan wordt een een nieuw ‘rechtssubject’ geschapen.
 • om woorden te markeren die je niet in de letterlijke betekenis gebruikt;
  Ik denk niet dat er een ‘groot goochelboek’ is voor schrijven.
 • om het woord zelf aan te geven, niet de betekenis ervan;
  Van Kooten en De Bie bedachten eind jaren zeventig het woord ‘regelneef’.

 

Dubbele aanhalingstekens ” …”

Dubbele aanhalingstekens gebruik je:

 

 

 • om letterlijk te citeren wat iemand heeft gezegd of geschreven.
  “Wat doet u hier?”, vraagt mijn collega. “U zou op reis gaan.”

 

 

De regels voor enkele of dubbele aanhalingstekens liggen niet vast. Hierboven staan de meest gebruikelijke toepassingen, maar ook langere citaten kunnen tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst in plaats van dubbele.

Let op het juiste gebruik en de plaats van de komma bij het weergeven van een citaat dat wordt onderbroken.
“De meeste problemen”, aldus de woordvoerder van de politieke partij, “kunnen wij ook niet oplossen.”

 

Let op de interpunctie wanneer de zin eindigt met aanhalingstekens. Leestekens die hier na de aanhalingstekens horen te staan, worden weggelaten omdat het niet mooi staat en geen nut heeft.
De voorzitter vroeg: “Was dat het antwoord op uw vraag?”
Vroeg de voorzitter: “Was dat het antwoord op uw vraag?”

Als een ononderbroken citaat aan het begin van een zin eindigt op een vraag- of uitroepteken, blijft dat teken staan, voor het afhalingsteken. Een punt aan het eind van zo’n citaat vervalt echter. De komma staat buiten het afhalingsteken.

“Wilt u zich van verder commentaar onthouden?”, vroeg de voorzitter.