Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Technische verzorging

Besteed aandacht aan de vormgeving en opmaak van je tekst. Een zorgvuldig vormgegeven tekst bevordert de leesbaarheid. Het is daarbij handig om kennis te nemen van de onderstaande richtlijnen, voordat je de tekst gaat uittypen. Je voorkomt zo je dat je na afloop nog veel tijd moet steken in de lay-out.   Redactionele indeling Bij […]

De lay-out van alinea’s

Er zijn drie manieren om het onderscheid tussen alinea’s typografisch weer te geven: op een nieuwe regel beginnen, zie voorbeeld a na een witregel beginnen, zie voorbeeld b inspringen, zie voorbeeld c meestal zie je in langere teksten als een werkstuk een combinatie van voorbeeld b en c, zie voorbeeld d   Voorbeeld a Er […]

De samenhang tussen alinea’s

Voor de samenhang tussen alinea’s moet je goed bedenken wat de logische lijn in de informatie is. Je hebt hierover al nagedacht bij het ordenen van informatie en je hebt dit weergegeven in je tekstschema.   Om vervolgens de samenhang tussen alinea’s goed weer te geven neem je regelmatig in de tekst zinnen of passages op die de lezer […]

De opbouw van een alinea

Een goede alinea bestaat uit een een kernzin en uit een uitwerking van de kernzin in de overige zinnen. Kernzin De kernzin bevat de belangrijkste informatie, de kern van wat je wilt zeggen in die alinea. Het beste kun je de kernzin als eerste, tweede of laatste zin opnemen. Lezers kijken bij voorkeur op die plaatsen om […]

Alinea’s

Alinea’s zijn de kleinste informatiedragers van een tekst. Losse zinnen en woorden bevatten weinig informatie voor de lezer, maar een alinea bestaat uit een aantal samenhangende zinnen die over hetzelfde onderwerp gaan. Als er een nieuw idee besproken wordt, begin je dus een nieuwe alinea.   De opbouw van een alinea De samenhang tussen alinea’s […]

Beknopte bijzinnen

In een beknopte bijzin is subject weggelaten. Dit zogenaamde ‘verzwegen subject’ moet wel hetzelfde zijn als het subject in de hoofdzin.   Na ondertekend te zijn, ontvangen wij de contracten graag zo spoedig mogelijk terug. Nadat de contracten ondertekend zijn, ontvangen wij ze graag zo spoedig mogelijk terug.   Toelichting In de beknopte bijzin (cursieve zinsdeel) […]

Kolommenschema

Wat is een kolommenschema? Bij een studie hoort het lezen van grote hoeveelheden tekst. Doe je dit efficiënt, dan kost het je niet te veel tijd en ben je bovendien goed voorbereid op je tentamens. Een kolommenschema maken kan je hierbij helpen. Je maakt een selectie van de belangrijkste informatie. Voor het tentamen hoef je […]

Samenvatten

Als je voor je studie veel moet lezen, is het handig om een samenvatting van de stof te maken. Zo hoef je tijdens het studeren voor een toets of tentamen niet meer alle studieboeken te lezen, maar alleen je samenvatting. Terwijl  je leest, dwing je jezelf om hoofd- en bijzaken te scheiden, kritisch na te […]

Leesstrategieën

Hoe lees je studieboeken effectief? Tijdens je studie zul je veel moeten lezen en daarbij is het belangrijk om de juiste informatie uit de tekst te halen. Voor de verschillende tekstsoorten zijn er verschillende manieren om een tekst te lezen: globaal lezen, intensief lezen en scannend lezen. Wat deze verschillende manieren van lezen inhouden, lees je […]