Signaalwoorden

Verbind alinea’s met elkaar door woorden die aangeven wat voor verband er tussen de verschillende alinea’s en /of zinnen bestaat. Dit zijn de zogenaamde signaalwoorden, ook wel indicatoren of verbindingswoorden genoemd. Gebruik ze veelvuldig: in veel teksten staan er eerder te weinig dan te veel. Signaalwoorden helpen de lezer, geven structuur aan de tekst en zorgen voor samenhang tussen alinea’s.

 

Welk signaalwoord op zijn plaats is, ligt aan het soort verband. Hieronder staan de meest voorkomende signaalwoorden.

 

Signaalwoorden van tijd

eerst, vervolgens, daarna, toen, ten slotte etc.

Signaalwoorden van plaats

hier, daar, waar, waarin, waarop etc.

Signaalwoorden van tegenstelling

echter, maar, daarentegen, hoewel, toch, tenzij etc

Signaalwoorden van opsomming

en, ook, daarnaast, bovendien, ten eerste, ten tweede etc.

Signaalwoorden van argumentatie

voor het standpunt: naar mijn mening, concluderend, kortom, dus

voor argumenten die losstaan van andere argumenten: ten eerste…, overigens, nog afgezien van, trouwens

voor argumenten die horen bij andere argumenten: daarbij komt, vooral ook, omdat

voor argumenten die andere argumenten verdedigen: want, namelijk, omdat

Signaalwoorden van verklaring

dus, omdat, daarom, daardoor

 

Bekijk een voorbeeld van het gebruik van signaal- en verwijswoorden in de tekst. Doe ook de woordenschattoets signaalwoorden om te kijken of je de juiste signaalwoorden in de zinnen kunt plaatsen.