Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Tips voor de uitbreiding van je woordenschat

Hoeveel woorden ken je als je gaat studeren aan het hbo of de universiteit? Keer op keer blijkt uit studies dat een grote woordenschat een doorslaggevende factor is voor studiesucces. Hoe groot die woordenschat daarvoor moet zijn, weten we niet precies, maar men gaat meestal uit van een passieve woordenschat van minstens 40.000 woorden. Dat betekent […]

Tips voor een goed woordgebruik

Gebruik hedendaagse woorden Thans worden de geconstateerde verschillen waargenomen welke reeds eerder werden beschreven. Nu worden de geconstateerde verschillen waargenomen die al eerder werden beschreven.   Gebruik neutrale woorden De patiënt begon na afloop van het interview ineens keihard te janken. De patiënt huilde na afloop van het interview.   Gebruik concrete woorden Wat bepaalde […]

Correct woordgebruik

Zorg ervoor dat je woorden en uitdrukkingen zorgvuldig gebruikt. Let daarbij op het volgende:   Zorg voor de juiste woordcombinatie: onderzoek doen naar, niet: onderzoek doen in Zorg ervoor dat je woorden op de juiste manier gebruikt: opbellen, niet: optelefoneren Vermijd vage verwijswoorden: De jongen zag zijn vader in de rechtszaal, maar: De vader weigerde een woord […]

Het gebruik van academische woorden

In teksten uit het hoger onderwijs vind je academische woorden, die in andere teksten veel minder vaak worden gebruikt als abstract, participeren en omissie. Het is belangrijk om deze woorden te kennen en te weten hoe je ze precies moet gebruiken. Daarmee voorkom je fouten als in de onderstaande fragmenten.   Ik wil de informatie […]

Het gebruik van moeilijke woorden

Welke woorden zijn moeilijk? Dat is niet 1,2,3 vast te stellen. Wat de één een moeilijk woord vindt, kan voor een ander geen probleem opleveren. Met andere woorden: het is sterk afhankelijk van de situatie of je moet kiezen voor een ‘moeilijk’ woord.   Een paar adviezen:   Bedenk wie je lezer is bij de […]

Voorzetseluitdrukkingen

Voorzetseluitdrukkingen als met betrekking tot, in het kader van, ten aanzien van zijn omslachtige, vage formuleringen die je beter kunt vervangen door één concreet voorzetsel als over, voor, door, met etcetera. Die voorzetsels geven duidelijker aan wat je precies bedoelt.   Ga naar de Oefening.  

Vaktaal

Gelukkig bestaat er vaktaal, ook wel vakjargon genoemd! Anders zou het heel wat langer duren eer loodgieters, programmeurs of chirurgen elkaar begrepen. Gebruik dus gerust vaktaal als je met een collega of andere insider communiceert. De zaak verandert als je voor leken schrijft of spreekt. Kies in dat geval voor de lekenvariant van het woord, […]

Oefeningen woordgebruik

Hieronder vind je allerlei oefeningen om je woordgebruik te verbeteren.   Archaïsch woordgebruik: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden? Voorzetseluitdrukkingen: door welke voorzetsels kun je woorden als ‘in het kader van’ vervangen? Vaag woordgebruik: herken je vage woorden en hoe maak je ze concreter? Vreemde woorden: ken je de betekenis van moeilijke woorden? […]

Vaste combinaties

Woordcombinaties   Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden, bijvoorbeeld:   hulp bieden aan, aandacht besteden aan, een gesprek voeren, etc.   Soms gaat het om een vaste prepositie: denken aan, ingaan op etc. Soms gaat het om een combinatie van een substantief met een werkwoord: een gesprek voeren, een verzoek indienen. Soms om allebei: aandacht […]

Lange woorden

Een lang woord is een woord dat uit meer dan zes lettergrepen bestaat. Het is niet zo dat lange woorden altijd moeilijker te begrijpen zijn dan korte, maar met name samengestelde lange woorden als pensioenfondstoetredingsvoorwaarden, rimpelbuisobstakelbeveiliger of milieubeschermingsmaatregelen vertragen het lezen. Als lezer moet je namelijk steeds nagaan uit welke delen het woord precies is samengesteld. Je kunt ze daarom […]