Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Stijltips

Maak gebruik van de onderstaande tips voor een zakelijke, heldere stijl: Schrijf aantrekkelijk Gebruik concrete woorden, voorbeelden en varieer in zinsbouw en -lengte. Houd de vaart erin Schrijf in de actieve vorm en gebruik veel werkwoorden. Doe niet moeilijk als het makkelijk kan Formuleer positief en bondig. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort Zorg […]

Zet de kern voorop

De kern van een zin bevat de belangrijkste informatie. Vergelijk:   Vanwege de grote verliezen – duizenden soldaten lieten hun leven in de barre Russische winter – en de naderende geallieerde troepen die al tot in Noord-Frankrijk waren opgerukt, besloten de Duitsers zich terug te trekken van het oostfront.   De Duitsers besloten zich terug […]

Houd de vaart erin!

De onderstaande adviezen zorgen ervoor dat je tekst vlot wegleest.   Liever werkwoorden dan naamwoorden. Gebruik waar mogelijk actieve zinnen. Vermijd te veel voorzetsels. Houd zinnen kort. Zet de kern voorop.   Doe de oefening Vaart in je zinnen.

Oefening Zinnen met vaart

Formuleer de onderstaande zinnen zo, dat de vaart er weer in komt.   Dat het voorstel niet aangenomen zou worden door de Baltische staten en dat er veel kritiek op zou komen van de andere EU-lidstaten die al eerder bij de kwestie waren betrokken, omdat er veel weerstand bestond onder diverse bevolkingsgroepen, had men dus reeds lang […]

Wissel zinsbouw, zinstype en zinslengte af

Vergelijk de onderstaande fragmenten:   De kandidaten worden door ons beoordeeld. Dit gebeurt op systematische wijze. Beoordeling vereist een stabiele waarneming. Hiervoor zijn ervaring en training noodzakelijk. Er zijn enkele beoordelaars aanwezig. Zij observeren op verschillende momenten. Zij moeten altijd uitwisselbaar zijn.   De kandidaten worden door ons op systematische wijze beoordeeld. Beoordeling vereist een […]

Oefening aantrekkelijk formuleren

Herformuleer de onderstaande zinnen zodat ze aantrekkelijker worden.   1. Jouw gedrag is onbehoorlijk.   2. Zij is snel in haar reactie.   3. Het wordt groter.   4. Wij zullen maatregelen nemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.   Klik hier voor de antwoorden.

Schrijf aantrekkelijk

Je teksten worden aantrekkelijker als je aandacht hebt voor de volgende zaken:   Wissel zinsbouw, zinstype en zinslengte af Wees zo concreet mogelijk Gebruik beeldende werkwoorden

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort

Het is lastig om zinnen te lezen waarin informatie die bij elkaar hoort, ver uit elkaar staat. Tegen de tijd dat je bij het aanvullende deel van de zin bent gekomen, ben je misschien de weg kwijt in de zin. Vergelijk de onderstaande zinnen.   Deze tegenargumenten houden namelijk onder andere in, dat men meent, […]

Gebruik beeldende werkwoorden

Beeldende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij je je direct iets kunt voorstellen, waarbij je een beeld ziet. Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn. Vergelijk:   Abstracte werkwoorden Beeldende werkwoorden Het weer wordt beter.  Het klaart op.  Het waterpeil wordt steeds hoger.  Het waterpeil stijgt.  Hij kreeg een koninklijke onderscheiding van de […]

Geef opsommingen dezelfde vorm

Lees de onderstaande voorbeeldzin:   Ter voorbereiding op de de installatie van het nieuwe programma moeten: een lijst met keywords worden samengesteld; voorbeeldprogramma’s worden bedacht; toetsingsmateriaal omgezet worden; voor de opleidingsduur is per persoon een pc nodig.   De zin is ongrammaticaal. Dat komt omdat sommige onderdelen niet goed bij de basiszin aansluiten: ter voorbereiding […]