Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Grammaticale kwesties

Over de onderstaande grammaticale kwesties kun je meer informatie vinden op deze site: als of dan? beknopte bijzinnen: Juichend zette de bus zich in beweging comparatief: meer vertrouwd of vertrouwder? congruentie: ik, die hier langer werk/werkt dat of wat? een aantal is/een aantal zijn groter dan ik/dan mij hun of hen? niet of geen? samentrekkingen: […]

Grammaticatoetsen

Overzicht van de verschillende grammaticatoetsen: Grammaticatoets Toets over grammaticatermen

Tips voor beter Nederlands

Zorg voor een correct gebruik van de voornaamwoorden Hij is veel groter dan mij Hij is veel groter dan ik   Zorg voor de correcte persoonsvorm Zowel mijn broer als mijn zus hebben een kind Zowel mijn broer als mijn zus heeft een kind   Zorg voor een correcte zinsbouw Hij heeft een groot huis […]

Zet de punt op tijd

  Wie niet goed weet wanneer de ene zin ophoudt en de volgende begint, maakt de onderstaande soort fouten: ZIN 1 Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan, de laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. ZIN 2 Veel Nederlandse gemeentes worstelen met een duidelijke toekomstvisie voor de stedenbouwkundige […]

Ontleden en woordsoorten

In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de meest gangbare grammaticale termen in het Nederlands. Van deze termen wordt ook de internationale equivalent gegeven, die men meestal in het grammatia-onderwijs hanteert.   Kennis van deze termen en begrippen heb je nodig voor een beter en dieper begrip van de opbouw van de Nederlandse […]

Meer weten over grammatica?

Online-grammatica’s  www.onzetaal.nl taaladviezen voor grammatica, spelling en leestekens, betekenis en overige kwesties informatie over de (alternatieve, witte) spelling veel leuke informatie over taal en boeken over taal E-ANS,  de elektronische ANS. De ANS is de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Hierin vind je alle regels van de Nederlandse taal. De uitleg is echter erg theoretisch en daardoor […]